Yearbook of Muslims in Europe, Volume 8

15 Januar 2017
Komentari 0
15 Januara 2017, Komentari 0

Godišnjak muslimani u Evropi (Yearbook of Muslims in Europe, Volume 8) pruža ažurirane informacije vezane za muslimane i njihov položaj u Evropi. 

Od prošlog broja (Volume 7) pa nadalje, Godišnjak se objavljuje u novom formatu pokrivajući aktuelne i specifične teme u određnim državama. Tako sada izvještaji sadrže i najnovija istraživanja, transnacionalne veze, pravne i političke promjene koje su utjecale na muslimansko stanovništvo, te aktivnosti i inicijative muslimanskih organizacija iz promatranih zemalja. U dodatku se nudi i godišnji pregled statističkih i demografskih podataka.

Kako biste stekli uvid u novine sadrže članci objavljeni u Godišnjaku, ovdje donosimo poglavlje o Austriji:

PREUZMITE DOKUMENT (format: PDF, veličina: Unknown)

Godišnjak predstavlja zemlje pojednačno, navodeći niz statističkih podataka uz procjenu njihove pouzdanosti, prikaz pravnog statusa zajednice i postignutih sporazuma, pregled organizacija koje djeluju, kao i pregled značajnih aktivnosti, trendova i razvoja zajednica u određenoj državi. Podaci su ažurirani u odnosu na prethodno izdanje publikacije.

Godišnjak predstavlja referentni rad za istraživanja koja se odnose na muslimane u Evropi. Ova publikacija je važan izvor informacija za pripadnike vladinog i nevladinog sektora, novinare, političare, kao i naučnike/istraživače.

Urednici Godišnjaka, izdanja renomirane izdavačke kuće Brill, su: Oliver Scharbrodt, University of Chester; Samim Akgönül, Strasbourg University; Ahmet Alibašić, Fakultet islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu i Centar za napredne studije; Jørgen S. Nielsen, University of Copenhagen; Egdūnas Račius, Vytautas Magnus University.

Više o dostupnosti spomenute publikacije na:

Yearbook of Muslims in Europe, Vol. 8

Upisivanje komentara onemogućeno.