BYS: nova predavanja i klub knjige

27 Novembar 2016
Komentari 0
27 Novembra 2016, Komentari 0
Pretposljednje novembarske sedmice, aktivnosti u okviru Balkanske škole za mlade su nastavljene predavanjima iz oblasti Islamske civlilizacije i Umjetnosti, posjetom jednom kulturnom događaju i klubom knjige.

Polaznici prve generacije Balkanske škole za mlade su nastavili druženje sa dr. Nusretom Isanovićem u utorak 22. novembra. Drugo predavanje dr. Isanovića je težište stavilo na predstavljanje i razgovor o osnovnim karakteristikama umjestnosti pisanja. Naročitu pažnju polaznika privukli su radovi islamskih kaligrafa izvedeni u različitim stilovima i epohama ove umjetnosti.

_MG_2883Druga generacija Balkanske škole za mlade je imala priliku, također u utorak 22. novembra, odslušati prvo predavanje iz oblasti Islamske civilizacije. Kroz prvi susret sa dr. Ahmetom Alibašićem polaznici su stekli uvid u diferenciranje pojmova kultura i civilizacija, kao i kako prepoznati glavne značajke pripadnosti određene pojave jednom od dva naznačena pojma.

_MG_2894U srijedu, 23. novembra, učesnici obje generacije Balkanske škole za mlade su posjetili kulturnu manifestaciju Dani palestinske kulture u BiH, te su tom prilikom posjetili izložbu “Palestina – priča i boja”, i prisustvovali panel-diskusiji na temu “Uloga civilnih, nevladinih organizacija u podršci Palestinskom pitanju.”

1000_1479749639dani-palestine_(2)U četvrtak, 24. novembra, polaznici obje generacije su učestvovali u klubu knjige. Gost uvodničar mr. Samedin Kadić je kroz uvodno izlaganje i konstruktivnu diksusiju polaznicima nastojao približiti lik i djelo Hamida Dabashija kroz razgovor o publikaciji Politička geografija Hamida Dabashija.

_MG_2901

Upisivanje komentara onemogućeno.