konkurs-za-prijem-studenata-sarajevska-otvorena-akademija

Cilj neformalnog i integriranog studijskog programa Sarajevska otvorena akademija je ponuditi raznoliki spektar temeljnih znanja iz različitih oblasti humanističkih i društvenih nauka za studente koji žele proširiti svoje obrazovne vidike.

O programu

Studijski program je organizovan modularno u vidu pružanja temeljnih znanja iz oblasti međunarodnih odnosa, ekonomije, pravnih nauka, kulturalnih studija i historije i civilizacije. Moduli su centralna aktivnost programa i sadrže 12 sati predavanja (3 školska časa sedmično). Svi predavači na modulima su renomirani univerzitetski profesori. Program akademije sadrži i predavanja iz specifičnih oblasti, studije slučaja, javne tribine, radionice kao i klub knjige kroz koje će polaznici moći usvojiti dodatna znanja i vještine. Ostale aktivnosti obuhvataju naučne ekskurzije te posjete različitim institucijama kulture u BiH poput muzeja, pozorišta i sl.

Kroz program Sarajevska otvorena akademija studenti će se upoznati sa temeljnim trendovima različitih humanističkih i društvenih disciplina kroz predavanja i panel diskusije sa ciljem kontekstualiziranja stečenih znanja u  lokalnoj društvenoj zajednici.


Proširimo svoja znanja! Unaprijedimo kompetencije! Napravimo razliku za zajednički boljitak!


Kalendar aktivnosti

Nastava se izvodi tokom dva semestra. Prvi semestar programa planiran je da se realizira od 11. maja do 8. jula 2022. godine. Dvodnevna naučna ekskurzija o srednjovjekovnom i osmanskom naslijeđu BiH planirana je za mjesec august.

Drugi semestar traje od 5. oktobra do 21. decembra 2022. godine. U oba semestra organizuju se po dva nastavna modula. Predavanja se održavaju sedmično prva dva mjeseca u I i II semestru, srijedom od 17.30-20.00 sati. Dodatna predavanja radionice i klub knjige se održavaju dva puta u toku jednog semestra i to ponedjeljkom 18.00-20.00 sati.

Svi troškovi programa su pokriveni od strane organizatora. Studenti koji budu izabrani nakon konkursne procedure imat će i stipendiju od 200 KM za svaki semestar.

Način prijavljivanja

Pravo prijavljivanja imaju studenti koji su u oktobru 2021. godine upisali I ciklus studija (BA), apsolventi ili studenti II ciklusa studija (MA), starosti do 27 godina svih univerziteta u Sarajevu.

Broj polaznika je ograničen na maksimalno dvadeset i pet (25). Selekcija kndidata će biti izvršena na osnovu prijave, te po potrebi intervjua sa kandidatima koji prođu prvi krug selekcije.

Kandidati koji budu odabrani dužni su da dostave Potvrdu o studiju i Uvjerenje o prosjeku ocjena ili fotokopiju stranica indeksa koje sadrže ocjene na predmetima i ovjereni poslednji semestar, pisma preporuke i druge  dokumente koji dokazuju informacije date putem prijavnog obrasca.


ONLINE PRIJAVNI OBRAZAC


Popuniti najkasnije do srijede , 4. maja 2022. godine.

Detalje o programu pronađite u dokumentu ispod