Edukativni video moduli Centra za napredne studije

edukativni-video-moduli-centra-za-napredne-studije

Centar za napredne studije najavljuje emitovanje četiri videoserijala koja će premijerno biti prikazana na YouTube kanalu Centra. Kroz četrdeset osam emisija predavači će nam pružiti uvid u širok spektar tema o islamskoj umjetnosti, filozofiji moralnog odgoja, islamskoj pedagogiji i historiji šerijatskog prava.

Šta je islamska umjetnost i koje su njene ontološke osnove? Koji je njen smisao i gdje joj je mjesto u općoj povijesti umjetnosti otkriva nam dr. Nusret Isanović.

U videoserijalu o filozofiji moralnog odgoja profesor Isanović predstavlja misao koja se iz horizonta tradicionalne i moderne, opće i islamske filozofije bavi pitanjima moralnog i duhovnog odgoja i pokušava dospjeti do onih značenja te misli koja su još živa i svrhovita i u našoj savremenosti.

Videoserijal o islamskoj pedagogiji kroz odabrane teme priređen je s ciljem predstavljanja temeljnih pitanja pedagogije u islamskoj perspektivi, odnosno tema koje se tiču kur'ansko-sunetske utemeljenosti islamske pedagogije i njenih temeljnih obilježja poput ciljeva, cjelovitosti u pristupu, svetosti, podstičućeg i transformativnog pristupa kao dominantnih odgojnih strategija. U ovom serijalu govore dr. Dina Sijamhodžić-Nadarević i mr. Ahmed Čolić.

Serijal o historiji šerijatskog prava ima za cilj da akademskoj i široj javnosti predstavi dugu historiju šerijatskog prava u svijetu islama i kod bosanskohercegovačkih muslimana. U ovom serijalu govori dr. Nedim Begović.

Pozivamo vas da pratite YouTube kanal Centra, na kojem ćemo u narednom periodu učiniti dostupnim za pregled po jedan novi od četiriju navedenih videoserijala, počevši od 2. jula i serijala o islamskoj umjetnosti. Želimo vam ugodno gledanje!

Islamska umjetnost dio je svjetske povijesti umjetnosti. Velike umjetnosti, kao što su egipatska, babilonska, grčka ili budistička nastale su po mjeri čovjeka, vizualizirale su njegov lik i čovjek je postao mjera svih stvari.

Na drugoj strani razvija se islamska umjetnost koja pripada semitsko-monoteističkom toku i stoga je anikonična. Islamska umjetnost se proširila na velikom području i iako u sebi sažima mnoge kulture, rase i narode, ova umjetnost svugdje ima zajedničke osnovne odlike.

Dvije dominantne karakteristike islamske umjetnosti i arhitekture, važnost kaligrafskog ukrasa i oblik džamije, izvorno su povezane s islamskim vjerovanjem. Islamsku umjetnost krasi skrivena ljepota i tajnovitost. Ona je u skladu s prirodom i odražava tu harmoničnu vezu između Stvoritelja i stvorenja.

Video serijal od 13 emisija s dr. Nusretom Isanovićem, profesorom na Fakultetu islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu, možete pogledati na našem YouTube kanalu:

1. Pojam i smisao islamske umjetnosti

2. Povijesni tokovi umjetnosti

3. Ideja lijepog u islamu

4. Forme islamske umjetnosti

5. Kaligrafija – sveta umjetnost islama

6. Stilovi islamske kaligrafije

7. Islamska arhitektura u Španiji

8. Arhitektura Mogulskog carstva

9. Arhitektura džamija

10. Arhitektura Safavidskog carstva

11. Arhitektura Osmanskog carstva

12. Tradicionalni bosanski grad

13. Arhitektura bosanskih džamija i kuća