Beč: Direktor Centra učestvovao na OSCE-ovoj konferenciji

bec-direktor-centra-ucestvovao-na-osce-ovoj-konferenciji

Direktor Centra za napredne studije dr. Ahmet Alibašić učestvovao je 18. oktobra 2017. na konferenciji pod nazivom Combatting Intolerance, Discrimination and Hatred Against Muslims: Towards a Comprehensive Response in the OSCE Region koja je održana u Beču.

Učesnici konferencije, koju su organizovali OSCE-ov ured za demokratske institucije i ljudska prava (Office for Democratic Institutions and Human Rights, ODIHR) i Georgetown Univerzitet, imali su priliku diskutovati o temama vezanim za netrpeljivost prema muslimanima, te formirati preporuke za buduće aktivnosti na lokalnom, nacionalnom i regionalnom nivou.

Dr. Ahmet Alibašić je izlagao u okviru sesije koja je tretirala pitanja poput: Kako se diskriminacija muslimana manifestira u obrazovnim procesima? Može li obrazovni proces i didaktički materijali o muslimanima i islamu promicati kulturu tolerancije i nediskriminacije? Koji su drugi načini borbe protiv netolerancije i diskriminacije muslimana u odgojno-obrazovnim ustanovama? Koja je uloga država članica OSCE-a, obrazovnih institucija i drugih interesnih strana u tom procesu?

Inače, konferencija u Beču je organizovana povodom desete godišnjice od usvajanja OSCE-ove kordopske deklaracije o netoleranciji i diskriminaciji prema muslimanima, kojom su u fokus stavljeni izazovi vezani za manifestacije netrpeljivosti protiv muslimana u zemljama članicama OSCE-a.