Podgorica: Održan susret predavača tefsira

podgorica-odrzan-susret-predavaca-tefsira

U organizaciji Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu i Uprave za obrazovanje i nauku Rijaseta IZ u BiH, u saradnji sa medresom “Mehmed Fatih” iz Podgorice, Centrom za međukulturno razumijevanje „Horizonti“ iz Podgorice i Centrom za napredne studije iz Sarajeva, 8. i 9. oktobra 2016. godine u Podgorici je održan susret predavača tefsira na temu Izučavanje tefsira na islamskim fakultetima i medresama na Balkanu.

Na samom početku, dobrodošlicu na susret prisutnima su izrazili Reis Islamske zajednice u Crnoj Gori, Rifat ef. Fejzić, profesor na Fakultetu islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu i direktor Centra za napredne studije dr. Ahmet Alibašić, direktor medrese “Mehmed Fatih”Fuad Čekić, te stručni savjetnik za srednje obrazovanje pri Upravi za obrazovanje i nauku Rijaseta IZ u BiH Seid Eminović.

Ciljevi susreta bili su razmjena iskustava, upoznavanje sa svjetskim trendovima u ovoj oblasti, uspostava mostova saradnje, te dogovor o mogućim budućim zajedničkim koracima. Susret je okupio profesore, nastavnike i asistente sa fakulteta i medresa iz Sarajeva, Bihaća, Cazina, Travnika, Visokog, Tuzle, Zenice, Novog Pazara, Prištine, Skoplja, te iz grada domaćina Podgorice.

Susret je realiziran kroz četiri sesije koje su obuhvatale prezentaciju iskustava u oblasti izučavanja tefsira na međunarodnom nivou, predstavljanje planova i programa na nivou islamskih fakulteta na Balkanu, prezentovanje planova i programa, te iskustava u izučavanju tefsira u medresama na Balkanu, te konstruktivnu diskusiju i kritički osvrt na predstavljenje planove i programe. Kroz diskusiju, javio se određeni broj kvalitetnih ideja, koje bi se u budućnosti trebale razvijati kroz ovakve ili slične susrete.