Srebrenica – Genocid u osam činova

srebrenica-genocid-u-osam-cinova

Hronologija zbivanja u jednoj sedmici jula 1995. rekonstruisana je na osnovu iskaza svjedoka, dokumenata i drugih dokaza izvedenih na suđenjima pred Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju.

 

Posjetite stranicu direktno na: srebrenica.sense-agency.com/bs