Panel-diskusija: Handžar divizija

U petak 8. maja 2015. godine, u organizaciji Centra za napredne studije i Instituta za istoriju Univerziteta u Sarajevu, održana je panel-diskusija na temu Handžar divizija: od fantazije do stvarnosti. Uvodničar je bio dr. Xavier Bougarel, naučnik i istraživač koji se, između ostalog, bavi jugoslovenskim ratovima i islamom na Balkanu.

Dr. Bougarel je svoje izlaganje temeljio na arhivskoj građi i na terenskom radu predstavljajući osnovne razloge nastajanja predmetne vojne jedinice, okolnosti koje su utjecale na vojne operacije, kao i ciljeve i svrhu postojanja jedne takve divizije.

Budući da se radi o temi koja i danas generira različite, pa i dijametralno suprotne stavove, ovaj događaj je pružio priliku da se kroz diskusiju razmijene mišljenja, iznesu dodatne informacije, te potraže odgovori na pitanja usko vezana za istraživanja dr. Bougarela.

Učešće u panel-diskusiji uzeli su nastavnici i saradnici sa nekoliko fakulteta Univerziteta u Sarajevu, historičari, studenti i istraživači tema vezanih za II svjetski rat na Balkanu.


Xavier Bougarel je doktor političkih nauka, radi u francuskom Nacionalnom centru za naučna istraživanja u Odjeljenju za osmanske i turske studije i bavi se jugoslovenskim ratovima i islamom na Balkanu. Političku i vjersku situaciju u Bosni i Hercegovini prati od ranih 90 – tih. Objavljivao je mnogo na teme transformacije islama u postkomunističkom Balkanu, i antropološke historije nasilja u regionu. Svoju posljednju knjigu objavio je sa Nathalie Clayer pod nazivom “Les musulmans de l'Europe du Sud-Est. Des Empires aux Etats balkaniques” (Muslimani jugoistočne Evrope. Od carstava do balkanskih država).