Predavanje: Islam i muslimani u američkim akademskim krugovima i medijima

predavanje-islam-i-muslimani-u-americkim-akademskim-krugovima-i-medijima

U srijedu, 6. maja 2015. godine, upriličeno je predavanje za članove, saradnike i prijatelje Centra za napredne studije. Gost-predavač bio je dr. Ermin Sinanović koji je govorio na temu Islam i muslimani u američkim akademskim krugovima i medijima.

Predavanje: Islam i muslimani u američkim akademskim krugovima i medijima
Predavanje: Islam i muslimani u američkim akademskim krugovima i medijima

Dr. Sinanović je u svom izlaganju posebnu pažnju posvetio temama koje se istražuju od strane američkih naučnika i istraživača, te koji su osnovni generatori tema iz domena islama. Također je predstavio i najvažnije naučne i obrazovne institucije koje se bave islamom i muslimanima, kao i pojedine nastavne kurikulume u okviru kojih spomenute teme nalaze mjesto.

Predavanje i susret sa dr. Sinanovićem je bila prilika da se razmjene iskustva istraživanja islama na ovim prostorima i da se uporede sa istima u SAD-u. Svakako, diskusija se razvijala i oko samog odnosa medija prema muslimanima, naročito nakon nemilih događaja kojima smo svjedoci posljednih godina.


Ermin Sinanović je direktor istraživačkih i akademskih programa pri Međunarodnom institutu za islamsku misao (IIIT) u Herndonu, SAD. Prije angažmana u IIIT-u, predavao je političke nauke na United States Naval Academy (Američka mornarička akademija) u Annapolisu. Magistrirao i doktorirao je na Maxwell School pri Univerzitetu Syracuse odbranivši tezu pod naslovom “Uloga ideja u savremenom islamskom preporodu: slučaju Malezije”. Završio je dva dodiplomska studija (studije Kur'ana i Sunneta i političke nauke) na Međunarodnom islamskom univerzitetu u Maleziji i master studij iz islamske civilizacije na Međunarodnom institutu za islamsku misao i civilizaciju (ISTAC). Objavljivao je radove u časopisima Politics, Religion & Ideology, American Journal of Islamic Social Sciences, Islam and Muslim-Christian Relations, Intellectual Discourse.  Trenutno radi na knjizi radnog naziva Politički islam i arapski ustanci, u izdanju prestižne izdavačke kuće Edinburgh University Press.