U videoserijalu o filozofiji moralnog odgoja dr. Isanović predstavlja misao koja se iz horizonta tradicionalne i moderne, opće i islamske filozofije bavi pitanjima moralnog i duhovnog odgoja i pokušava dospjeti do onih značenja te misli koja su još živa i svrhovita i u našoj savremenosti.


Moralni i duhovni odgoj u sebi sadrže načelo cjeline i težnju za ljudskom potpunošću, tiču se svakog čovjeka i mogu se, u aksiološkom smislu, smatrati jedinim mjestom njegovog nastajanja i ostvarenja. Iako gubimo osjećaj za fundamentalna pitanja našeg ljudskog opstanka i za vrijednosti koje ga utemeljuju, nužno je – dakako i u našem duhovno i moralno raskućujućem postmodernom dobu – postavljati pitanje šta je odgoj, napose moralni, te osvjetljavati njegov smisao za današnjeg čovjeka.

Kroz 11 predavanja dr. Nusret Isanović predstavlja misao koja se iz različitih perspektiva bavi moralnim i duhovnim odgojem, te traga za onim značenjima te misli koja su još živa i iskoristiva i u našoj savremensti.

 

 

Sva predavanja o ovoj temi pogledajte na YouTube kanalu Centra za napredne studije:

 1. Uvod u filozofiju moralnog odgoja
 2. Odgoj – jedini put do (ostvarenosti) čovjeka
 3. Šta je odgoj?
 4. Moralni odgoj u filozofiji
 5. Moralni odgoj u grčkoj filozofiji: sofisti i Sokrat
 6. Platonova ideja moralnog odgoja
 7. Aristotelova ideja moralnog odgoja
 8. Moralni odgoj u izvorima islama
 9. Moralni odgoj u mišljenju tradicionalnih islamskih filozofa
 10. Gazali – učitelj odgoja duše (I dio)
 11. Gazali – učitelj odgoja duše (II dio)