ARHIVA KATEGORIJE

Rječnik klasičnih arapskih termina

Centar za napredne studije sa zadovoljstvom predstavlja publikaciju Rječnik klasičnih arapskih termina: gramatika, književnost, stilistika, metrika: arapsko-bosanski autora Munira Mujića....

Opširnije...
Spol i ravnopravnost u muslimanskom porodičnom pravu

Centar za napredne studije sa zadovoljstvom predstavlja publikaciju Spol i ravnopravnost u muslimanskom porodičnom pravu: pravda i etika u islamskoj pravnoj tradiciji koju su uredili Ziba Mir-Hosseini, Kari Vogt, Lena Larsen i Christian Moe. Ona predstavlja bosanski prijevod djela Gender and Equality in...

Opširnije...
Savremeni pristupi Kur'anu i sunnetu

Početkom 2020. godine, u izdanju Centra za napredne studije i El-Kalema iz štampe je izašla publikacija Savremeni pristupi Kur'anu i sunnetu koju je uredio Mahmoud Ayoub. Ona predstavlja bosanski prijevod zbornika radova pod nazivom Contemporary Approaches to the Quran and Sunnah, a koji je pripr...

Opširnije...
Kratki uvod u tumačenje Kur'ana

Centar za napredne studije sa zadovoljstvom predstavlja publikaciju Kratki uvod u tumačenje Kur'ana autora Ali Suleiman Alija. Ona predstavlja bosanski prijevod djela A Brief Introduction to Qur’anic Exegesis koji je pripremio Almir Fatić....

Opširnije...
Trijumfalno znanje: koncept znanja u srednjovjekovnom islamu

Početkom 2020. godine, u izdanju Centra za napredne studije iz štampe je izašla publikacija Trijumfalno znanje: koncept znanja u srednjovjekovnom islamu autora Franza Rosenthala. Ona predstavlja bosanski prijevod djela Knowledge Triumphant: The Concept of Knowledge in Medieval Islam, koji je prip...

Opširnije...
Bog i čovjek u Kurʼanu: semantika kurʼanskog Weltanschauunga

Centar za napredne studije sa zadovoljstvom predstavlja publikaciju Bog i čovjek u Kurʼanu: semantika kurʼanskog Weltanschauunga autora Toshihiko Izutsua.  Ona predstavlja bosanski prijevod djela God and Man in the Koran: Semantics of the Koranic Weltanschauung, koji je pripremio Enes Karić....

Opširnije...