ARHIVA KATEGORIJE

Ismaʿil al-Faruqi: odabrani eseji

Centar za napredne studije sa zadovoljstvom predstavlja publikaciju Ismaʿil al-Faruqi: odabrani eseji autora Ismaʿila al-Faruqija. Ona predstavlja bosanski prijevod djela Ismaʿil al-Faruqi: Selected Essays koji je pripremila Amila Karahasanović....

Opširnije...
Tesavvuf i društveni kontekst

Centar za napredne studije sa zadovoljstvom predstavlja publikaciju Tesavvuf i društveni kontekst: studije o tesavvufu i istaknutim misticima autora Sedada Dizdarevića....

Opširnije...
Socijalna distanca među mladima

Centar za napredne studije sa zadovoljstvom predstavlja publikaciju Socijalna distanca među mladima autora Izeta Pehlića.Ovo istraživanje imalo je za cilj da se ustanovi u kojoj mjeri su vrijednosne orijentacije kod mladih značajne determinante nivoa socijalne distan...

Opširnije...
Cjelovitost i svetost u obrazovanju

Centar za napredne studije sa zadovoljstvom predstavlja publikaciju Cjelovitost i svetost u obrazovanju autorice Zahre Al Zeere. Ona predstavlja bosanski prijevod djela Wholeness and Holiness in Education: An Islamic Perspective koji je pripremila Dina Sijamhodžić-Nadarević....

Opširnije...
Idžtihad i obnova

Centar za napredne studije sa zadovoljstvom predstavlja publikaciju Idžtihad i obnova autora Saida Shabbara. Ona predstavlja bosanski prijevod djela Ijtihad and Renewal koji je pripremio Nedim Begović.U ranim stoljećima islama odgovor muslimana na različita...

Opširnije...
Kur'anska terminologija: lingvistička i semantička analiza

Krajem jula 2019. godine, u izdanju Centra za napredne studije iz štampe je izašla publikacija Kur'anska terminologija: lingvistička i semantička analiza autora Balila Abd Al-Karima. Ona predstavlja bosanski prijevod djela Qur’anic Terminology: A Linguistic and Semantic Analysis, koji...

Opširnije...
Rasprava o ciljevima šerijata

Centar za napredne studije sa zadovoljstvom predstavlja publikaciju Rasprava o ciljevima šerijata autora Muhammed et-Tahir Ibn ʿAšura. Ona predstavlja bosanski prijevod djela Treatise of Maqāsid al-Shariʿah koji je pripremio Nedim Begović....

Opširnije...
Slabljenje islamske civilizacije i njena obnova

Sredinom 2019. godine, u izdanju Centra za napredne studije iz štampe je izašla publikacija Slabljenje islamske civilizacije i njena obnova:obrazovni i odgojni korijeni autora Abdulhamida Ebu Sulejmana. Ona predstavlja bosanski prijevod djela Inhiyār al-ḥadara al-islāmiyya wa iʿāda binā'ihā al-...

Opširnije...