Pravila o utvrđivanju plagiranja

Context: Časopis za interdisciplinarne studije (ISSN-print 2303-6958, ISSN-online 2303-6966) objavljuje dva puta godišnje Centar za napredne studije.

Čvrstog smo uvjerenja da plagiranje nije samo nezakonito, nego i neetično. Protiv smo plagiranja u svakom obliku. Ako se posumnja na plagiranje u bilo kojoj etapi procedure, informirat ćemo autora i možemo zatražiti da preradi sadržaje ili da citira reference iz kojih je sadržaj preuzet. Ako urednici imaju razloga vjerovati da je značajan dio rada plagiran, svjesno ili ne, rad će se odbiti. Snažno preporučujemo autorima da naprave temeljitu provjeru sadržaja rada prije nego što ga pošalju našem časopisu.