Recenzija

Context koristi sistem dvostruko anonimne recenzije, što znači da autor(i) rukopisa ne zna(ju) ko su njihovi recenzenti, a recenzenti ne znaju imena autora. Zato vas molimo da izbjegavate navođenje svake informacije o autoru nakon naslovne strane. U slučaju da je takva informacija iz nekog razloga neophodna, molimo vas da nam na to skrenete pažnju kako bismo anonimizirali taj dio prije predavanja rukopisa recenzentima.

U slučaju da je rad prikladan za časopis i u skladu sa Uputstvom za autore, šalje se dvama recenzentima. Oni se očituju izvještajem u formi revizije koja sadrži sljedeće preporuke:

  • rad se može objaviti bez ispravki;
  • rad se može objaviti nakon što se naprave predložene ispravke;
  • rad se ne može objaviti.

Kada svi recenzenti iznesu svoje mišljenje, glavni urednik, nakon konsultacija sa uređivačkim odborom, daje jednu od sljedećih preporuka, po obrascu:

  • objaviti bez ikakvih izmjena;
  • objaviti nakon što se naprave ispravke;
  • nije za objavljivanje.

Ako je preporuka glavnog urednika i uređivačkog odbora da se rad objavi bez ispravki, rad se prihvata za objavljivanje. Ako glavni urednik i uređivački odbor preporuče da se o radu razmatra nakon što se naprave neophodne ispravke, rad se vraća autoru, uz prijedloge za izmjene. Glavni urednik i uređivački odbor će pregledati korigirani rad i, ako su napravljene izmjene, odobriti ga za objavljivanje. U određenim slučajevima, ispravljeni rad se ponovo šalje recenzentima za saglasnost, pa se, ako su recenzenti saglasni sa izmjenama, odobrava objavljivanje rada, a u slučaju negativnog odgovora, rad se odbija. Ako jedan recenzent preporučuje objavljivanje rada sa izmjenama ili bez njih, a drugi da se rad ne objavi, angažira se treći recenzent. U slučaju da recenzenti iznose različito mišljenje, konačna odluka o kategorizaciji rada je u rukama glavnog urednika, koji se konsultira sa uređivačkim odborom. Ako glavni urednik i/ili oba recenzenta preporučuju da se rad ne objavljuje, rad se odbija. Ni glavni urednik niti neko iz uređivačkog odbora ili članova redakcije ne mogu se birati za recenzente, čime se osigurava visoki kvalitet, pravičnost i nepristranost recenzijske procedure za svaki rad, jer da bi rad bio objavljen u časopisu, barem dva recenzenta moraju pozitivno ocijeniti rad, skupa sa glavnim urednikom i drugim urednicima.