Politika slobodnog pristupa

Omogućen je slobodan pristup sadržaju ovog časopisa, sa ciljem da javnost ima besplatan pristup, a ovaj časopis je licenciran po javnoj autorskoj licenci Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International Licence.