Fokus i djelokrug

Fokus

Context: Časopis za interdisiplinarne studije, namijenjen je objavljivanju članaka istraživača u humanističkim i društvenim naukama, koje pozivamo da daju doprinos boljem razumijevanju značajnih moralnih i etičkih problema kroz kreativnu razmjenu ideja, gledišta i metodologija. U nastojanju da premostimo razlike među kulturama, u ovom časopisu ćemo objavljivati i prijevode važnijih radova.

Djelokrug

Context: Časopis za interdisciplinarne studije, recenzirani je naučni časopis posvećen unapređenju interdisciplinarnih istraživanja najurgentnijim i novonastalim ključnim društvenim i političkim problemima 21. stoljeća. Među tim problemima su posljedice ubrzane globalizacije, pluralizam i raznolikost, ljudska prava i slobode, održivi razvoj i međureligijski odnosi. Cilj časopisa je doprijeti do široke međunarodne publike i podstaći mlade istraživače i naučnike da predstave svoje radove širem čitateljstvu i povežu se sa etabliranim stručnjacima.Časopis je otvoren za:

  • članke
  • prijevode članaka
  • eseje mišljenja
  • komentare
  • prikaze knjiga
  • bibliografije

iz svih područja interdisciplinarnih istraživanja.

© 2021 Context: Časopis za interdisciplinarne studije

ISSN-print 2303-6958

ISSN-online 2303-6966