Etički i pravni uvjeti

Podnošenje rada za objavljivanje u Contextu podrazumijeva sljedeće:

1. Svi autori su saglasni u pogledu sadržaja rukopisa i njegovog objavljivanja u časopisu.

2. Sadržaj rukopisa je prešutno ili eksplicitno odobren od odgovornih rukovodilaca institucije u kojoj je istraživanje provedeno.

3. Rukopis nije prethodno objavljivan, ni u dijelovima ni u cijelosti, ni na engleskom ni na nekom drugom jeziku, osim kao sažetak, dio javnog predavanja ili magistarske ili doktorske teze.

4. Rukopis nije i neće biti ponuđen nijednom drugom časopisu dok se o njegovom objavljivanju razmatra u ovom časopisu.

5. Ako rad bude prihvaćen, autor pristaje prenijeti autorska prava na Centar za napredne studije, pa se rukopis neće moći objaviti nigdje drugdje, ni u kom obliku, ni na engleskom ni na nekom drugom jeziku, bez prethodne pismene saglasnosti izdavača.

6. Ako podneseni rad sadrži slike, tabele ili veće dijelove teksta koji su ranije objavljeni, autor će od prethodnog vlasnika autorskih prava pribaviti pisanu dozvolu za reproduciranje ovih stavki u sadašnjem rukopisu, kako za online, tako i za štampano izdanje časopisa. U rukopisu će se, za sav navedeni materijal, propisno navesti kome pripadaju autorska prava.