[1]
A. Smajić, “Religija u susretu s modernom psihologijom: iskustvo Katoličke crkve”, Context, vol. 4, no. 1, pp. 7–26, Apr. 2021.