[1]
S. Ragozina, “Zvanični diskurs o islamu i islamski diskurs u savremenoj Rusiji: stereotipi i intertekstualnost”, Context, vol. 6, no. 1, pp. 47–64, Apr. 2021.