Alzamova, L., & Akhunov, A. (2021). U potrazi za “tradicionalnim islamom” u Tataristanu: Između nacionalnog projekta i univerzalističkih teorija. Context: Časopis Za Interdisciplinarne Studije, 6(1), 11–46. Retrieved from https://www.cns.ba/contextojs/context/article/view/44