(1)
Muratova, E. “Tradicionalni islam” U Diskursu I Politici Krimskih Tatara. Context 2021, 6, 117-136.