(1)
Bekkin, R. Renovacionistički Pokret U Savremenom Ruskom Islamu. Context 2021, 6, 65-90.