(1)
Ragozina, S. Zvanińćni Diskurs O Islamu I Islamski Diskurs U Savremenoj Rusiji: Stereotipi I Intertekstualnost. Context 2021, 6, 47-64.