[1]
Muratova, E. 2021. “Tradicionalni islam” u diskursu i politici Krimskih Tatara. Context: Časopis za interdisciplinarne studije. 6, 1 (Apr. 2021), 117–136.