[1]
Bekkin, R. 2021. Renovacionistički pokret u savremenom ruskom islamu. Context: Časopis za interdisciplinarne studije. 6, 1 (Apr. 2021), 65–90.