[1]
Alzamova, L. and Akhunov, A. 2021. U potrazi za “tradicionalnim islamom” u Tataristanu: Između nacionalnog projekta i univerzalističkih teorija. Context: Časopis za interdisciplinarne studije. 6, 1 (Apr. 2021), 11–46.