Stupanje u razgovor religije s prirodnom znanošću i teorijom evolucije

primjer Katoličke crkve

Autor(i)

  • Nusret Isanović Fakultet islamskih nauka, Univerzitet u Sarajevu

Ključne riječi:

prirodna znanost, evolucija, religija, Katolička crkva, papa, stupanje u razgovor

Sažetak

U prvom dijelu rada riječ je o izazovima koje moderna prirodna znanost, teorija evolucije i njihove sve brojnije tehnološke ekstaze postavljaju pred religiju, o pokušajima religije da ih prepozna, uvidi njihov značaj i da na njih odgovori, što je pokazano na primjeru Katoličke crkve. U nastavku rada razvija se diskurs o procesu otvaranja i naporima stupanja u razgovor Katoličke crkve s prirodnom znanošću i teorijom evolucije, te o njenim oficijelnim stavovima saopštavanim od polovine XX stoljeća, odnosno pontifikata Pia XII, do danas. Ovo je istodobno razdoblje u kojem za svoje oformljenje prispijeva i religijski teistički evolucionizam, koji je prepoznat kao jedan od najprikladnijih oblika približavanja religije prirodnoj znanosti i teoriji evolucije, također i kao svojevrsni kompromis između njih, što rad pokušava također učiniti razvidnim.             

Downloads

Objavljeno

2021-09-06

How to Cite

Isanović, N. (2021). Stupanje u razgovor religije s prirodnom znanošću i teorijom evolucije: primjer Katoličke crkve. Context: Časopis Za Interdisciplinarne Studije, 8(1), 7–31. Retrieved from https://www.cns.ba/contextojs/context/article/view/75