Stupanje u razgovor religije s prirodnom znanoš?u i teorijom evolucije

primjer Katoli?ke crkve

Autor(i)

  • Nusret Isanovi? Fakultet islamskih nauka, Univerzitet u Sarajevu

Ključne riječi:

prirodna znanost, evolucija, religija, Katoli?ka crkva, papa, stupanje u razgovor

Sažetak

U prvom dijelu rada rije? je o izazovima koje moderna prirodna znanost, teorija evolucije i njihove sve brojnije tehnoloke ekstaze postavljaju pred religiju, o pokuajima religije da ih prepozna, uvidi njihov zna?aj i da na njih odgovori, to je pokazano na primjeru Katoli?ke crkve. U nastavku rada razvija se diskurs o procesu otvaranja i naporima stupanja u razgovor Katoli?ke crkve s prirodnom znano?u i teorijom evolucije, te o njenim oficijelnim stavovima saoptavanim od polovine XX stolje?a, odnosno pontifikata Pia XII, do danas. Ovo je istodobno razdoblje u kojem za svoje oformljenje prispijeva i religijski teisti?ki evolucionizam, koji je prepoznat kao jedan od najprikladnijih oblika pribliavanja religije prirodnoj znanosti i teoriji evolucije, tako?er i kao svojevrsni kompromis izme?u njih, to rad pokuava tako?er u?initi razvidnim.             

Downloads

Objavljeno

2021-09-06

How to Cite

Isanovi?, N. (2021). Context: ?Asopis Za Interdisciplinarne Studije, 8(1), 7–31. Retrieved from https://www.cns.ba/contextojs/context/article/view/75