Odrazi muslimanske sakralne povijesti u slavonskoj književnosti 18. stoljeća

šejh Gaibija u pjesmi Pisma od uzetja turske Gradiške Antuna Ivanošića

Autor(i)

  • Asim Zubčević Fakultet islamskih nauka, Univerzitet u Sarajevu

Ključne riječi:

Gaibija, Antun Ivanošić, Gradiška, Slavonija, Dubički rat, bosanska sakralna povijest, hrvatska književnost, 18. stoljeće, imagologija

Sažetak

Rad se bavi pjesmom Antuna Ivanošića (1740–1800), slavonskog svećenika i pjesnika, napisanoj u slavu habsburške pobjede nad „Turcima“ za vrijeme Dubičkog rata (1788–1791). Autor na dva mjesta spominje Mustafu Gaibiju, muslimanskog učenjaka i pjesnika iz 17. stoljeća. On zauzima važno mjesto u sakralnoj povijesti banjalučke regije i bosanskih muslimana općenito, a uspomena na njega sačuvana je i u narodnim predajama slavonskih katolika. Ipak, Ivanošićevo spominjanje Gaibije prošlo je nezapaženo, kako u bosanskoj historiografskoj literaturi o Gaibiji, tako i u prikazima povijesti hrvatske književnosti. U radu se želi ukazati na Ivanošićevu pjesmu i na taj način doprinijeti boljem razumijevanju kršćansko-muslimanskih odnosa na razmeđu carstava te kršćanskih predodžbi o muslimanima na slavenskom jugu u 18. stoljeću.

Downloads

Objavljeno

2021-09-06

How to Cite

Zubčević, A. (2021). Odrazi muslimanske sakralne povijesti u slavonskoj književnosti 18. stoljeća: šejh Gaibija u pjesmi Pisma od uzetja turske Gradiške Antuna Ivanošića . Context: Časopis Za Interdisciplinarne Studije, 8(1), 87–96. Retrieved from https://www.cns.ba/contextojs/context/article/view/69