Odrazi muslimanske sakralne povijesti u slavonskoj književnosti 18. stolje?a

šejh Gaibija u pjesmi Pisma od uzetja turske Gradiške Antuna Ivanoši?a

Autor(i)

  • Asim Zub?evi? Fakultet islamskih nauka, Univerzitet u Sarajevu

KljuÄŤne rijeÄŤi:

Gaibija, Antun Ivanoši?, Gradiška, Slavonija, Dubi?ki rat, bosanska sakralna povijest, hrvatska književnost, 18. stolje?e, imagologija

SaĹľetak

Rad se bavi pjesmom Antuna Ivanoi?a (17401800), slavonskog sve?enika i pjesnika, napisanoj u slavu habsburke pobjede nad Turcima za vrijeme Dubi?kog rata (17881791). Autor na dva mjesta spominje Mustafu Gaibiju, muslimanskog u?enjaka i pjesnika iz 17. stolje?a. On zauzima vano mjesto u sakralnoj povijesti banjalu?ke regije i bosanskih muslimana op?enito, a uspomena na njega sa?uvana je i u narodnim predajama slavonskih katolika. Ipak, Ivanoi?evo spominjanje Gaibije prolo je nezapaeno, kako u bosanskoj historiografskoj literaturi o Gaibiji, tako i u prikazima povijesti hrvatske knjievnosti. U radu se eli ukazati na Ivanoi?evu pjesmu i na taj na?in doprinijeti boljem razumijevanju kr?ansko-muslimanskih odnosa na razme?u carstava te kr?anskih predodbi o muslimanima na slavenskom jugu u 18. stolje?u.

Downloads

Objavljeno

2021-09-06

How to Cite

Zub?evi?, A. (2021). Context: ?Asopis Za Interdisciplinarne Studije, 8(1), 87–96. Retrieved from https://www.cns.ba/contextojs/context/article/view/69