Bibliografija o temi religije i izgradnje mira (Bibliography on Religion and Peace Building)

Authors

  • Aldina Franca
  • Ernada Avdibegović

Abstract

Selektivna bibliografija o temi religije i izgradnje mira nastala je u sklopu istraživanja Master programa „Međureligijski studij i izgradnja mira“ koji organiziraju tri teološka fakulteta u Bosni i Hercegovini, Fakultet islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu, Katolički bogoslovni fakultet Univerziteta u Sarajevu i Pravoslavni bogoslovni fakultet „Sv. Vasilije Ostroški“ u Foči, ali pri Univerzitetu u Istočnom Sarajevu.

Bibliografija se sastoji od knjiga, zbornika, priručnika, naučnih članaka, leksikona, hrestomatija i časopisa na bosanskom, crnogorskom, hrvatskom i srpskom, te na engleskom jeziku.

Izvori korišteni pri izradi bibliografije bili su na internetu dostupni katalozi biblioteke Fakulteta islamskih nauka, online katalog Gazi Husrev-begove biblioteke, bibliografsko-kataloška baza podataka COBISS, Katalog Knjižnica grada Zagreba i online katalog izdavačke kuće El-Kalem. Na engleskom jeziku pretraživane su online baze http://gen.lib.rus.ec i https://sci-hub.se, te internetski pretraživači.

Od naučnih časopisa, najčešće konsultirani bili su: Znakovi vremena, časopis za filozofiju, religiju, znanost, i društvenu praksu,1 Bosna Francisana, časopis franjevačke teologije2 i Vrhbosnensia, časopis za teološka i međureligijska pitanja, Mjesto za drugog u našoj vjeri i životu4 kao i časopise na engleskom jeziku: Journal of Peace and Research,5 The Journal of Philosophy,6 Zygon: Journal of Religion and Science,7 Journal of Conflict Resolution,8 Journal of Islamic Thought9 and Journal of
Ecumenical Studies.

Ključne teme ovoga istraživanja bile su: religija i izgradnja mira, abrahamske religije i izgradnja mira, pluralizam, tolerancija, praštanje i pomirenje, razrješavanje konflikta.

Published

2021-04-08

How to Cite

Franca, A., & Avdibegović, E. (2021). Bibliografija o temi religije i izgradnje mira (Bibliography on Religion and Peace Building). Context: Journal of Interdisciplinary Studies, 7(2). Retrieved from https://www.cns.ba/contextojs/context/article/view/65