Priliv stranih ulaganja u Bosnu i Hercegovinu

osvrt na ulaganja iz arapskog svijeta

Autor(i)

  • Amel Kovačević Bosna Bank International (BBI)

Sažetak

Bosna i Hercegovina (BiH) je od svog osamostaljivanja doživjela značajne promjene. Početkom 1990-ih došlo je do brutalnog uništavanja ekonomskih potencijala bh. društva, što je industrijaliziranu ekonomiju BiH vratilo u predindustrijsko doba. Uništeni su privredni kapaciteti, pobijeni i rastjerani ljudski resursi, pokidane poslovne veze, izgubljeno znanje i vještine neophodne za ekonomski razvoj. Također, ubrzo poslije rata, BiH je prošla kroz tranzicijski proces, tokom kojeg su preostali preživjeli privredni kapaciteti doživjeli sporu i neučinkovitu vlasničku transformaciju iz društvenog u privatno vlasništvo, ostavljajući iza sebe industrijska groblja i izrazitu nezaposlenost. Nedostatak adekvatne poslovne klime, slabašan potencijal domaćeg privatnog kapitala, visoka stopa nezaposlenosti, niska kupovna moć i kontinuirana politička kriza nisu omogućili da BiH ostvari svoje ekonomske potencijale zasnovane na geostrateškoj lokaciji, prirodnim resursima i vještoj i snalažljivoj radnoj snazi.

Downloads

Objavljeno

2017-12-24

How to Cite

Kovačević, A. (2017). Priliv stranih ulaganja u Bosnu i Hercegovinu: osvrt na ulaganja iz arapskog svijeta. Context: Časopis Za Interdisciplinarne Studije, 4(1), 27–69. Retrieved from https://www.cns.ba/contextojs/context/article/view/60