Religija u susretu s modernom psihologijom

iskustvo Katoličke crkve

Autor(i)

  • Aid Smajić Fakultet islamskih nauka, Univerzitet u Sarajevu

Ključne riječi:

Katolička crkva, psihologija, neotomizam, Drugi vatikanski sabor, kritički dijalog, integralna antropologija

Sažetak

Mogućnosti i granice dijaloga između religije i psihologije danas je iznimno aktuelna tema među teolozima i psiholozima. Stoljetno iskustvo Katoličke crkve u dijalogiziranju sa savremenom psihološkom teorijom i praksom predstavlja dokaz složenosti i višeslojnosti ovog poduhvata ali i vjerodostojnu ilustraciju njegovih izazova, mogućnosti i eventualnih rješenja za sve religijske tradicije opterećene sličnim dilemama. Cilj ovoga rada je trostruk: 1) ponuditi kraći historijski presjek odnosa Katoličke crkve naspram ostvarenja moderne psihološke nauke, 2) predstaviti glavna područja i izazove katoličkog tematiziranja i eksploatacije savremene psihologije danas te 3) identificirati nosioce i mehanizme ovog procesa. Od početne sumnje i antagonizma, ovaj je odnos evoluirao u pravcu uvažavanja saznanja zdrave psihologije i sistemskog pokušaja njihovog integriranja u katoličko učenje i pastoralnu praksu. Za ostvareni uspjeh ključna su, čini se, dva momenta: pojedinačni entuzijazam i sistematičnost katoličkih teologa psihologa te minimum službene podrške crkvene hijerarhije, koji nije izostao ni u danima najizraženijeg antimodernizma u katoličkim krugovima. To su ujedno korisne smjernice za sve religijske tradicije opterećene sličnim pitanjima.

Downloads

Objavljeno

2021-04-07

How to Cite

Smajić, A. (2021). Religija u susretu s modernom psihologijom: iskustvo Katoličke crkve. Context: Časopis Za Interdisciplinarne Studije, 4(1), 7–26. Retrieved from https://www.cns.ba/contextojs/context/article/view/59