“Tradicionalni islam” u diskursu i politici Krimskih Tatara

Autor(i)

  • Elmira Muratova Senior Lecturer at the Department of Political Science and International Relations of the Crimean Federal University (Simferopol)

Ključne riječi:

“tradicionalni islam”, Krim, Krimski Tatari, diskurs, Rusija

Sažetak

U ovome radu analizira se pojam “tradicionalnog islama” u diskursu i politici Krimskih Tatara. U radu je pokazano kako su se ovaj diskurs i politika transformirali pod utjecajem političkih promjena na Krimu 2014. godine. Pojam “tradicionalnog islama”, koji nije bio toliko u opticaju u religijskim krugovima postsovjetskog Krima, počeo je zauzimati sve uočljivije mjesto u retorici državnih islamskih religijskih vođa, koji ga koriste kao oruđe za uklanjanje konkurenata i monopoliziranje utjecaja na muslimansku javnu sferu. Ovaj pojam je blisko povezan sa ruskom zvaničnom politikom borbe protiv ekstremizma. U ovome se članku, kroz analizu razvoja ovog pojma u jednoj konkretnoj regiji, ilustriraju specifična obilježja odnosa između države i islama u Ruskoj Federaciji. Korišteni su podaci iz intervjua, od fokusnih grupa i sadržajne analize zvaničnih izjava islamskih lidera.

Downloads

Objavljeno

2021-04-05

How to Cite

Muratova, E. (2021). “Tradicionalni islam” u diskursu i politici Krimskih Tatara. Context: Časopis Za Interdisciplinarne Studije, 6(1), 117–136. Retrieved from https://www.cns.ba/contextojs/context/article/view/47