Renovacionistički pokret u savremenom ruskom islamu

Autor(i)

  • Renat Bekkin Institute of Oriental Studies at the Herzen State Pedagogical University of Russia

Ključne riječi:

renovacionistički pokret u islamu, “kurʼanije”, tradicionalisti u islamu, tradicionalni islam

Sažetak

Posljednjih godina na ruskom islamskom internetu odomaćile su se široke diskusije o publikacijama i javnim govorima vjerskih ličnosti koje sebe nazivaju renovacionistima ili modernistima. Predstavnici ove grupe zagovaraju revidiranje sunneta i smatraju da uputa koja nije direktno spomenuta u Kurʼanu nije obavezna. Zato ih njihovi protivnici nazivaju “kurʼanijama”. U ovom radu analizira se pojava renovacionizma u modernom ruskom islamu. Specifično obilježje ovog pokreta jeste to što ideologija njegovih predstavnika spaja sekularizam u pogledu islamskih propisa, s klerikalizmom u pogledu vlasti i javnih institucija. Autor postavlja pitanje da li na ruske islamske renovacioniste treba gledati kao na jednu organizaciju. Potencijal renovacionističkog pokreta s vremenom može privući pažnju političkog režima savremene Rusije. Vlast koristi pojam “tradicionalnog islama” da odvoji lojalne muslimane od onih koje smatra prijetnjom. Kada se jednom, napokon, ovaj konstrukt odbaci, za islam u Rusiji renovacionistički religijski i politički stavovi mogu poslužiti kao osnova nove ideologije.

Downloads

Objavljeno

2021-04-05

How to Cite

Bekkin, R. (2021). Renovacionistički pokret u savremenom ruskom islamu. Context: Časopis Za Interdisciplinarne Studije, 6(1), 65–90. Retrieved from https://www.cns.ba/contextojs/context/article/view/46