Zvanični diskurs o islamu i islamski diskurs u savremenoj Rusiji: stereotipi i intertekstualnost

Autor(i)

  • Sofya Ragozina Research fellow at Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration; lecturer at National Research University “Higher School of Economics” (Moscow)

Ključne riječi:

Islam u Rusiji, slika o islamu, islam, sociologija islama

Sažetak

U ovom radu se razmatra intertekstualnost zvaničnog diskursa o islamu i islamskog diskursa u savremenoj Rusiji. Takva podjela između diskursa, kakvu prave vladine agencije i ruski muslimanski lideri, omogućuje analizu razlika i sličnosti među njima. Glavni cilj ovog članka jeste identificirati izvore modernog diskursa o islamu. U tu svrhu, analizirani su parlamentarni dokumenti i transkripti parlamentarnih sjednica, ali i stručni materijali iz ruskih medija i rezultati ispitivanja javnog mišljenja, a da bi se pokazalo kako se ideja “borbe protiv islama” prelijeva iz jednog u drugi diskurs i postaje dominantna u ruskoj političkoj sferi. Analiza retorike ruskih muslimanskih lidera pokazuje bliske semantičke veze s diskursom vlasti (ne samo o islamu), po tome što je njihova retorika puna konceptualnih metafora koje ukazuju na lojalnost vladajućoj eliti.

Downloads

Objavljeno

2021-04-05

How to Cite

Ragozina, S. (2021). Zvanični diskurs o islamu i islamski diskurs u savremenoj Rusiji: stereotipi i intertekstualnost. Context: Časopis Za Interdisciplinarne Studije, 6(1), 47–64. Retrieved from https://www.cns.ba/contextojs/context/article/view/45