Razvoj javnog tužilaštva u savremenim muslimanskim zemljama

Autor(i)

  • Sead Bandžović Pravni fakultet, Univerzitet u Sarajevu

Ključne riječi:

javno tužilaštvo, modernizacija, muslimanske zemlje, krivično pravo

Sažetak

Među tekovinama pravne modernizacije koja je zahvatila muslimanske države tokom XIX i XX vijeka bilo je uvođenje javnog tužilaštva u njihove pravne sisteme. Bio je to krupan korak prema stvaranju modernih pravnih sistema u ovim državama, čije pravne tradicije nisu poznavale ovaj pravni institut. Njegovo etabliranje imalo je dvostruku ulogu: izgradnju stabilnog pravnog sistema koji će omogućiti zaštitu prava i sloboda svim građanima ali i ograničiti pravo na krivično gonjenje isključivo na državu, čime bi se eliminisala mogućnost daljih zloupotreba. U ovom radu prikazan je razvoj javnog tužilaštva u trinaest savremenih muslimanskih država Sjeverne Afrike, Bliskog Istoka i Južne Azije. One su pristupile izgradnji ovog instituta na različite načine, a tužilaštvo se, zbog raznih političkih, pravnih, kuturnih i drugih okolnosti suočavalo, a i danas se suočava, s izazovima koji u znatnoj mjeri određuju njegov sadašnji i budući razvoj.

Downloads

Objavljeno

2021-04-01

How to Cite

Bandžović, S. (2021). Razvoj javnog tužilaštva u savremenim muslimanskim zemljama. Context: Časopis Za Interdisciplinarne Studije, 7(1), 85–105. Retrieved from https://www.cns.ba/contextojs/context/article/view/4