Religija u diskursu savremenih znanstvenika - horizonti evolucionizma

Autor(i)

  • Nusret Isanovi? Fakultet islamskih nauka, Univerzitet u Sarajevu

Ključne riječi:

savremena znanost, religija, diskurs znanstvenika, evolucionizam, teorija evolucije, ateizam, teizam

Sažetak

Religija je danas postala najve?i izvanznanstveni interes prirodnih znanstvenika. Ovom temom zacijelo je obiljeen i diskurs nekih od najpoznatijih imena savremene znanosti poput R. Dawkinsa, J. Lennoxa, F. Collinsa i S. Goulda. Odnos znanstvenika prema religiji kre?e se od stavova da su znanost i religija me?usobno isklju?ivi i u sukobu, preko uvjerenja da su one odvojena i nepreklapaju?a podru?ja, pa do stava da znanost i religija treba da se toleriraju, vode dijalog i me?usobno sara?uju. Unutar nazna?enih relacija razaznaje se nekoliko vrsta diskursa: konfliktni, integrativni, dijaloki, pluriperspektivni i nepreklapaju?i. Ovi diskursi zbivaju se u horizontu epistemolokih konstelacija evolucionizma, kreacionizma, inteligentnog dizajna i BioLogosa. Rad je strukturiran u dva glavna dijela. U prvom dijelu tretirana su neka od klju?nih pitanja za razumijevanje odnosa znanosti i religije: pitanje evolucionizma i, napose, teorije evolucije, njenog znanstvenog statusa i recepcije teisti?kih znanstvenika; pokuaj uspostavljanja univerzalne prirodnoznanstvene epistemologije i odgovori na njih, te pitanje nasumi?nosti stvaranja svijeta i nastanka ivota. U drugom dijelu rada razmatraju se pitanja teisti?kog evolucionizma i njegova glavna obiljeja, potom se izlau stavovi kr?anstva, odnosno Katoli?ke crkve o teoriji evolucije te propituju neki od odjeka njene teisti?ke recepcije.

Downloads

Objavljeno

2021-04-05

How to Cite

Isanovi?, N. (2021). Religija u diskursu savremenih znanstvenika - horizonti evolucionizma. Context: ?Asopis Za Interdisciplinarne Studije, 5(2), 7–40. Retrieved from https://www.cns.ba/contextojs/context/article/view/27