Kotizacije za prijavu i obradu rada

Kotizacija za prijavu rada

Nema kotizacije za prijavu rada.

 

Kotizacija za obradu rada za objavljivanje

Ne naplaćuje se kotizacija za pripremu rada za objavljivanje.