Časopis uređuju

Glavni urednik

Ahmet Alibašić, Fakultet islamskih nauka, Univerzitet u Sarajevu

 

Izvršni urednik

Munir Drkić, Filozofski fakultet, Univerzitet u Sarajevu

 

Urednički odbor

Aid Smajić, Fakultet islamskih nauka, Univerzitet u Sarajevu

Dževada Šuško, Uprava za vanjske poslove i dijasporu, Rijaset Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini

Ermin Sinanović, Centar za islam u savremenom svijetu, Univerzitet Shenandoah, Sjedinjene Američke Države

Ešref-Kenan Rašidagić, Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Sarajevu

Munir Mujić, Filozofski fakultet, Univerzitet u Sarajevu

Arif Abdullah, Istraživački centar, Visoki islamski institut u Sofiji

Elmira Akhmetova, Institut za integraciju znanja, Sjedinjene Američke Države

Emin Poljarević, Teološki fakultet, Univerzitet Uppsala, Kraljevina Švedska

Ardian Muhaj, Institut za historiju, Republika Albanija

Wolfgang Johan Bauer, Institut za islamsku teologiju, Univerzitet Osnabrück University, Savezna Republika Njemačka

 

Savjet časopisa

Fikret Karčić, Pravni fakultet, Univerzitet u Sarajevu

Nusret Isanović, Fakultet islamski nauka, Univerzitet u Sarajevu

Omer Spahić, Fakultet islamskog objavljenog znanja i humanističkih nauka, Međunarodni islamski univerzitet Malezija, Malezija

 

Sekretar

Mirnes Duranović, Filozofski fakultet, Univerzitet u Sarajevu