Kontakt

ahmetalibasic@yahoo.com

Glavni kontakt

Ahmet Alibašić
Fakultet islamskih nauka, Univerzitet u Sarajevu, Bosna i Hercegovina
Telefon +387 33 716 042

Pomoćni kontakt

Mirnes Duranović
Telefon +387 33 716 042