O časopisu

Djelokrug

Context: Časopis za interdisciplinarne studije je recenzirani, naučni časopis posvećen unapređenju interdisciplinarnih istraživanja najurgentnijih društvenih i političkih tema 21. stoljeća. Među tim problemima su posljedice ubrzane globalizacije, pluralizam i raznolikost, ljudska prava i slobode, održivi razvoj i međureligijski odnosi. Istraživači u humanističkim i društvenim naukama su pozivamo da daju doprinos boljem razumijevanju značajnih moralnih i etičkih problema kroz kreativnu razmjenu ideja, gledišta i metodologija. U nastojanju da premostimo razlike među kulturama, u ovom časopisu ćemo objavljivati i prijevode važnijih radova. Časopis je otvoren za članke, prijevode članaka, eseje mišljenja, komentare, prikaze knjiga, bibliografije iz svih područja interdisciplinarnih istraživanja.