Context: Časopis za interdisciplinarne studije je recenzirani, naučni časopis posvećen unapređenju interdisciplinarnih istraživanja najurgentnijih društvenih i političkih tema našeg vremena kao što su posljedice ubrzane globalizacije, pluralizam i raznolikost, ljudska prava i slobode, održivi razvoj i međureligijska susretanja. Pozivamo istraživače u humanističkim i društvenim naukama da daju doprinos boljem razumijevanju glavnih moralnih i etičkih problema kroz kreativnu razmjenu ideja, gledišta i metodologija. U nastojanju da premostimo razlike među kulturama, u ovom časopisu objavljivat ćemo i prijevode važnijih radova. Contextu su dobrodošli i članci i prikazi knjiga iz svih područja interdisciplinarnih istraživanja.

 

Redakcija

Ahmet Alibašić, Fakultet islamskih nauka, Univerzitet u Sarajevu, glavni urednik

Munir Drkić, Filozofski fakultet, Univerzitet u Sarajevu, izvršni urednik

Aid Smajić, Fakultet islamskih nauka, Univerzitet u Sarajevu

Dževada Šuško, Uprava za vanjske poslove i dijasporu, Rijaset islamske zajednice u Bosni i Hercegovini

Ermin Sinanović, Centar za islam u savremenom svijetu, Univerzitet Shenandoah

Ešref-Kenan Rašidagić, Centar za napredne studije, saradnik

Munir Mujić, Filozofski fakultet, Univerzitet u Sarajevu

Arif Abdullah, Istraživački centar, Visoki islamski institut u Sofiji

Elmira Akhmetova, Freiburg institut za napredne studije, Univerzitet Freiburg

Emin Poljarević, Teološki fakultet, Univerzitet Uppsala

Ardian Muhaj, Albanski institut za islamsku misao i civilizaciju

Wolfgang Johan Bauer, Institut za islamsku teologiju, Univerzitet Osnabrück

 

Savjet časopisa

Nusret Isanović, Fakultet islamskih nauka, Univerzitet u Sarajevu

Omer Spahić, Fakultet islamskog objavljenog znanja i humanističkih nauka,
                          Međunarodni islamski univerzitet u Maleziji

 

Upute za predaju radova

Detaljne upute pogledati OVDJE.

 

Adresa

ContextČasopis za interdisciplinarne studije

Centar za napredne studije / Center for Advanced Studies
Marka Marulića 2C, Sarajevo 71 000

Bosna i Hercegovina

E-mail: context@cns.ba

Context: Časopis za interdisciplinarne studije (ISSN 2303-6966) dva puta godišnje izdaje Centar za napredne studije, Marka Marulića 2C, 71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina, tel: +387 33 716 040, fax: +387 33 716 041, email: context@cns.ba

© Centar za napredne studije, Sarajevo, Bosna i Hercegovina. Sva prava zadržana. Nijedan dio ove publikacije ne može biti reproduciran, prevođen, pohranjivan u sisteme za čuvanje i pretraživanje podataka, u bilo kojem obliku i bilo kojim sredstvima, elektronskim, mehaničkim, kopiranjem ili na drugi način, bez prethodnoga odobrenja izdavača.