Uvod u islamske finansije

Opis izdanja

Autor
 Muhammad Taqi Usmani
Godina izdanja
 2017.
Kategorija
Izdanja BOS
Krajem 2017. godine, u izdanju Centra za napredne studije iz štampe je izašla publikacija Uvod u islamske finansije autora Muhammada T. Usmanija. Ona predstavlja drugo izdanje djela An Introduction to Islamic Finance u prijevodu Ahmeta Alibašića i Amela Kovačevića.

Iako Šerijat zabranjuje kamatu u poslovanju, to ne znači da islamske banke i finansijske institucije moraju biti dobrotvorne ustanove. Sve dok osoba koja daje novac očekuje da dijeli i ostvarenu dobit i eventualni gubitak druge strane, predviđeni udio u dobiti je legitiman. Ovaj dragocjeni vodič jasno opisuje najvažnije razlike između islamske finansijske prakse i konvencionalnih procedura utemeljenih na kamati. Autor knjige lahko razumljivim jezikom objašnjava načine finansiranja koje koriste islamske finansijske institucije. On se suvereno bavi praktičnim problemima koji se pojavljuju u radu tih institucija i nudi moguća rješenja za svaki od njih.

Investitori, kompanije, poslovni ljudi i obični građani koji žele poslovati sa islamskim finansijskim institucijama, ili po šerijatskim komercijalnim propisima, imaju pred sobom kristalno jasno, vrlo informativno i krajnje praktično uputstvo za uspjeh u svome naumu.


Muftija Muhammad Taqi Usmani, rođen u Pakistanu, jedan je od vodećih islamskih naučnika danas. Predaje na univerzitetu Darul-‘Uloom u Karačiju, koga je osnovao njegov otac, bivši vrhovni muftija Pakistana. Do nedavnog penzionisanja bio je sudija Šerijatskog apelacionog suda pri Vrhovnom sudu Pakistana od 1982. god. Tokom bogate karijere, bio je član Akademije islamskog prava u Džeddi, potpredsjednik Darul-‘Ulooma u Karačiju, predsjednik Centra za islamsku ekonomiju (Pakistan), član Komisije za islamizaciju ekonomije pakistanske vlade, član Savjeta Instituta za islamska istraživanja pakistanske vlade, predsjednik šerijatskih odbora Saudi American Bank (Džedda), Ibn Khaldun International Islamic Equity Fund (London), Robert Fleming Oasis Fund (Luksemburg), Citi Islamic Investement Bank (Bahrejn), Amana Investments (Šri Lanka), konsultantske kuće IslamiQ.com, potpredsjednik šerijatskog odbora Abu Dhabi Islamic Bank (Abu Dabi), te član šerijatskih odbora u brojnim drugim islamskim finansijskim institucijama. Napisao je oko četrdeset djela iz oblasti islamskog prava, ekonomije i hadisa na urdu, arapskom i engleskom, a urednik je više publikacija na engleskom i urdu jeziku.