Faculty Member

Bosanski jezikNova izdanja

Sloboda izražavanja u islamu: osporavanje zakona o apostaziji i blasfemiji

Muhammad Khalid Masud i dr.

Centar za napredne studije sa zadovoljstvom predstavlja publikaciju Sloboda izražavanja u islamu: osporavanje zakona o apostaziji i blasfemiji koju su uredili Muhammad Khalid Masud, Kari Vogt, Lena Larsen i Christian Moe (Naslov originala: Freedom of Expression in Islam: Challenging Apostasy and Blasphemy Laws). Knjigu su sa engleskog preveli Nedim Begović i Nizama Ahmed.

Sloboda izražavanja u islamu: osporavanje zakona o apostaziji i blasfemiji
Sloboda izražavanja u islamu: osporavanje zakona o apostaziji i blasfemiji

Ova knjiga prilozima muslimanskih učenjaka, stručnjaka i aktivista kritički i konstruktivno progovara o teološkim, povijesnim i pravnim aspektima najrestriktivnijih državnih zakona širom svijeta, nudeći novi načini promišljanja. Njezin fokus je na borbi unutar muslimanskih društava u Iranu, Egiptu, Pakistanu i Indoneziji gdje zakoni o apostaziji i blasfemiji služe moćnim grupama da ušutkaju neslaganje i uguše kritičku misao.

Prvi dio ove knjige daje detaljan i kritički pogled na prijašnju konstrukciju apostazije i blasfemije kao grijeha i zločina u naučnoj islamskoj tradiciji. Autori prate razvoj zakona u promjenljivim historijskim prilikama, daju prikaz tumačenja kur’anskih ajeta koji, čini se, potvrđuju slobodu religije, stavljaju u kontekst temeljne srednjovjekovne spise koji su oblikovali pravničko i narodno mišljenje te obraćaju pažnju na glasove i alternativna tumačenja koja su bila isključena kao prijeteća za strukture moći.

Drugi dio knjige ispituje sadašnju politiku i prakse procesuiranja navodnih blasfemičara i/ili apostata u odabranim muslimanskim zemljama – Iranu, Egiptu, Pakistanu i Indoneziji – svaku sa njenim posebnim pitanjima i raspravama. Mada zakoni o blasfemiji mogu ozbiljno kršiti slobode nemuslimanskih manjina, u ovoj knjizi posebnu pažnju obraćamo na njihov utjecaj na muslimane. Treći dio gleda prema budućnosti, pokušavajući obezbijediti nove perspektive i nove pravce rasprave.