Savremena književnost Omana

Opis izdanja

Autor
 Munir Mujić i Mirza Sarajkić
Godina izdanja
 2017.
Kategorija
Izdanja BOS
Krajem 2017. godine, u izdanju Centra za napredne studije iz štampe je izašla publikacija Savremena književnost Omana: izbor iz poezije, romana i kratke priče autora Munira Mujića i Mirze Sarajkića.

Ovaj izbor iz savremene književnosti Omana ima za cilj ukazati na trendove koji su obilježili savremenu omansku književnost i osvijetliti različite poetike i njihove posebnosti. Izbor je bliži panoramnom prikazu, osluškivanju književnih glasova u njihovoj svekolikoj pluralnosti i različitosti, negoli hijerarhiziranom i vrijednosno definiranom zborniku ili antologiji književnosti.

Nastojali smo književnike i njihova ostvarenja promatrati kao različite sudionike književnopovijesnog procesa. Pri tome, u fokusu su bili poetološki prezent i paradigma likvidnog razgraničenja modernizma i postmodernizma.

U situaciji kada se re/prezentira savremena omanska književnost u njenom neprestanom nastajanju, svakako bi se mogle pojaviti određene diskrepancije i propusti. To je usud ovog, kao i većine drugih izbora književnog stvaralaštva, ali, s druge strane, ovim se panoramskim pogledom nastojalo što vjernije prenijeti iskustvo življenja i pisanja u savremenom Omanu, te tako u bosansko-hercegovački kontekst unijeti barem dio književnih silnica iz jedne daleke i duboko nadahnjujuće kulture.

Iz uvoda Panorama savremene omanske književnosti