Faculty Member

Bosanski jezik

Pravno-historijske studije

Fikret Karčić

Krajem 2016. godine, u izdanju Centra za napredne studije, iz štampe je izašla publikacija Pravno-historijske studije autora Fikreta Karčića.

Ova knjiga sadrži članke i istraživačke bilješke koje je autor objavio u naučnim i stručnim časopisima u periodu 2004-2015. Uvršteni tekstovi odnose se na glavno područje autorovog naučnog interesa – pravnu historiju. Uključuju teorijska razmatranja o vezi između pravne historije i komparativnog prava, historiju islamskog prava i institucija, fenomen kodifikacije, te bavljenje zločinom genocida na primjeru BiH.

Vremenski okvir na koji se ovi tekstovi odnose protežu od početka modernizacije na Balkanu do savremenog doba. Historijski fenomeni ne posmatraju se kao starine već kao događaji koji imaju bitan uticaj na sadašnjost.

Rekonstrukcija prošlih događaja vrši se, kako je poznato, na osnovu postojećih znanja o prošlosti i duha vremena u kome historičar živi.

Polazeći od toga da je svaka historija savremena historija, i ove tekstove treba razumjevati i kao kazivanje o našem vremenu.

Predgovor