Faculty Member

Bosanski jezik

Ljudska prava u islamskoj tradiciji

Muddathir 'Abd al-Rahim

Muddathir ‘Abd al-Rahim (Muddesir Abdurrahim, r. 1932) je profesor političkih nauka i islamskih studija na Međunarodnom islamskom univerzitetu u Maleziji. Predavao je na univerzitetima širom svijeta i jedan je od osnivača Sudanskog nacionalnog komiteta za ljudska prava, osnovanog 1967. godine. Doktorirao je u oblasti ekonomije i društvenih nauka na Univerzitetu u Manchesteru. Imao je i istaknutu diplomatsku karijeru. Autor je desetina članaka i više knjiga koje se odnose na globalizaciju i islam, islam i međunarodne odnose, kolonijalizam i nacionalizam, ljudska prava i političku misao El-Gazalija i Ibn Sinaa.

Ovaj tom posvećen je tradiciji ljudskih prava u islamu. U uvodnom poglavlju autor objašnjava vezu između islama i ljudskih prava. Ostala poglavlja analiziraju bogatu i raznovrsnu tekstualnu tradiciju u islamu koja se odnosi na prava i dužnosti muslimana prema drugim muslimanima i nemuslimanima. Naročito su obrađena pitanja vezana za spolove i politička prava manjinskih grupa te tenzije između islamskog prava i nacionalnih političkih država u kojima muslimani žive kao lojalni građani.

Čitateljima će posebno biti zanimljiva historija Jevreja, kršćana i drugih pod islamskom vlašću, koja ukazuje na visok nivo vjerske tolerancije prema manjinama, kao i utjecaj kolonijalizma na tradicionalna muslimanska društva. Autorovo dugogodišnje iskustvo u proučavanju interakcije religije i političkog razvoja islamskih nacionalnih država daje dodatni kvalitet ovom radu. Tokom cijele studije autor je samokritičan prema islamskoj tradiciji.

Autor na kraju donosi izbor relevantnih primarnih izvora iz Kur’ana i drugih islamskih izvora, te kratke biografije muškaraca i žena koji su dali poseban doprinos razvoju ljudskih prava u islamu.

Iz predgovora Williama H. Brackneya

Dio spomenutog izdanja u PDF formatu možete preuzeti na dolje navedenom linku: