Faculty Member

Bosanski jezik

Kroz prizmu historije

Fikret Karčić
Krajem 2017. godine, u izdanju Centra za napredne studije iz štampe je izašla publikacija Kroz prizmu historije autora Fikreta Karčića.

U ovoj knjizi sabrani su eseji, prikazi i komentari koje je autor objavljivao u dnevnom listu Oslobođenje u periodu 2012-2017. Ti tekstovi su objavljivani u dvije rubrike – Historija je učiteljica života i Iz svijeta knjiga.

Eseji se odnose na teme iz historiografije, autorovog profesionalnog i ličnog interesa. Birane su teme koji nisu bile dovoljno obrađene u našoj historiografiji ili, ako su bile, na neke njihove zanemarene aspekte. Autorov interes su bili muslimanski narodi, pravo, države, institucije, pojedinci, multivjerski karakter imperija, modernizacija i sl.

Prikazi se odnose na knjige, objavljene većinom na engleskom jeziku i kod nas neprevedene. Autor je želio da našem čitaocu približi bogatu produkciju o islamu i muslimanima u svijetu.

Komentari se odnose na tekuće događaje koji su zahtijevali refleksiju i intelektualni odgovor.

Tekstovi su poredani hronološkim redom. Cilj ovog izdanja je da na jednom mjestu okupi sve ove različite tekstove i svjedoči o tome šta se kod nas čitalo i pisalo u drugoj deceniji 21. vijeka.

Iz Uvoda