Faculty Member

Bosanski jezik

Kriza islamske civilizacije

Abdul-Hamid Ahmed Ebu Sulejman

Ova knjiga nije nastala tek tako, bez velikog razmišljanja, nego je rezultat dugog istraživanja i iskustva.

Ona je, uz knjigu Kriza muslimanskog mišljenja, pokušaj shvatanja razloga koji su do sada stajali kao prepreka uspjehu islamskog civilizacijskog preporoda i pokretanju potrebnih promjena u ummetu, koje se do danas nisu desile iako je prošlo više od devet stoljeća od poziva Ebu Hamida el-Gazalija upućenog kroz djela Tehafutul-felasife(Nekonzistentnost filozofa) i Ihja’ ‘ulumi-d-din(Oživljavanje znanosti vjere) te više od jednog cijelog stoljeća otkako je el-Kevakibi u svom poznatom djelu Ummu-l-kura (Majka svih gradova) pisao o uzvišenosti principa islama, njegovih nakana, ciljeva i vrijednosti.

U svojoj najpoznatijoj knjizi Tabai‘u-l-isti‘bdad (Suština despotizma) el-Kevakibi tvrdi da despotizam predstavlja uzrok bolesti i početak nevolje ovog ummeta. (…)

Kompletno djelo u PDF formatu možete preuzeti OVDJE.