Faculty Member

Bosanski jezik

Kratki uvod u tumačenje Kur'ana

Ali Suleiman Ali

Centar za napredne studije sa zadovoljstvom predstavlja publikaciju Kratki uvod u tumačenje Kur'ana autora Ali Suleiman Alija. Ona predstavlja bosanski prijevod djela A Brief Introduction to Qur’anic Exegesis koji je pripremio Almir Fatić.

Kratki uvod u tumačenje Kur'ana

Islamske nauke, od hadisa, preko principa islamske jurisprudencije pa do arapske gramatike i retorike, nose pečat Kur’ana. Stoga, znanje o razvoju tefsīra kao nauke o tumačenju Kur’ana jeste veoma važno i korisno kako za muslimane tako i za nemuslimane.

Knjiga ima za cilj uvesti studente nauke tefsīra u historijski razvoj tumačenja Kur’ana od vremena poslanika Muhammeda do danas. Rad ističe narav, karakteristike i metodologiju Poslanikovog tefsīra. Također, diskutira o tefsīru Poslanikovih ashaba kao i o tefsīru tabi’īna, uključujući status, karakteristike i metodologiju njihova tefsīra.

Knjiga uključuje kompilacije različitih vrsta tefsira, kao i njihove autore. Obrađene su dvije glavne vrste tefsīra: et-tefsīr bi l-me’thūr i et-tefsīr bi r-re’j. Knjiga također osvjetljava određene nove trendove u tefsīru i savremenom svijetu ističući neke razlike između klasičnih i modernih djela.

Knjiga je zamišljena da bude kratka i deskriptivna, a ne analitična, budući da je glavni cilj pružiti čitaocima osnovnu informaciju o razvoju tefsīra, o nekim glavnim tumačima Kur’ana i njihovim djelima.


Ali Suleiman Ali direktor je ureda humanitarne organizacije Islamski krug Sjeverne Amerike u Michiganu (ICNA Relief USA) i imam muslimanske zajednice u Detroitu. Diplomirao je na Islamskom univerzitetu u Medini, a magistrirao i doktorirao islamske nauke na Univerzitetu u Michiganu. Predavao je islamske nauke, arapski jezik i egzegezu Kur'ana na Detroit-Mercy univerzitetu, te Oakland univerzitetu.


 


 

PREUZIMANJE: Kratki uvod u tumačenje Kur'ana – Ali Suleiman Ali