Faculty Member

Bosanski jezik

Islamski identitet Evrope

Ferid Muhić

Početkom mjeseca augusta 2014. godine, u izdanju Centra za napredne studije iz Sarajeva i izdavačke kuće Logos-A iz Skoplja, iz štampe je izišla knjiga pod nazivom “Islamski identitet Evrope” autora Ferida Muhića.

Kako se na samom početku  predgovora kaže, knjiga tretira povijest, sadržaje i efekte prisustva islama u Evropi, detaljno analizira utjecaj islama na sve ključne aspekte fenomena koji se podrazumijevaju pod opšteprihvaćenom sintagmom “evropski identitet”, da bi, na temeljima takve ekspertize, formirala sopstvenu ocjenu historije nastanka evropskog identiteta, njegovog objektivnog karaktera, i perspektiva razvoja u kontekstu interakcije islama i druge dvije monoteističke religije na tlu Evrope, kršćanstva i judaizma.

Centralna tema ove studije jeste sistemsko propitivanje islamskog karaktera identiteta Evrope. To znači da je njen predmet tumačenje i razumijevanje socijalnih, političkih, kulturnih i religijskih komponenti koje čine realnost savremene Evrope, a koje su formirane kroz bitno islamske utjecaje.


Ferid Muhić, univerzitetski profesor, filozof i književnik, rođen je 1943. godine u selu Mahoje kod Zavidovića, Bosna i Hercegovina. U svojoj bogatoj akademskoj karijeri predavao je na Univerzitetu Sv. Kiril i Metodij u Skoplju, te na drugim univerzitetima širom svijeta, kao što su: International Institute of Islamic Thought and Civilization u Kuala Lumpuru, Florida State University, Syracuse University, te na univerzitetima u Jugoistočnoj Evropi. Uže oblasti njegova interesovanja su savremena filozofija, kulturna antropologija, estetika, politička filozofija i filozofija religije. Objavio je više djela iz navedenih oblasti, kao i više književnih djela, među kojima su: Kritički metodi, Filozofija ikonoklastike, Motivacija i meditacija, Štit od zlata, Noumenologija tijela, The Study in Fragmentation and Despair, Logos i hijerarhija, Mišljenje u akciji, Smisao i vrlina, Filozofi utješitelji, Filozofija religije u njemačkom klasičnom idealizmu, Ex cathedra, Falco Peregrinus, Sto koraka iznad, Dim ugarka snova.

Ovdje možete preuzeti predgovor, uvod, sadržaj, te zaključna razmatranja same knjige.