Faculty Member

Bosanski jezik

Islamofobija: pojam, pojava, odgovor

Ahmet Alibašić i Muhamed Jusić

Sredinom mjeseca juna 2014. godine iz štampe je izašla nova knjiga čiji su suizdavači El-Kalem i Centar za napredne studije. Radi se o knjizi pod naslovom „Islamofobija: pojam, pojava, odgovor“. Naime, knjiga predstavlja zbirku tekstova na temu islamofobije pisanih perom stručnjaka koji su se u bavili istraživanjem tema u vezi sa islamofobijom.

Priređivači ovog izdanja su Ahmet Alibašić i Muhamed Jusić, dok su tekstove uključene u sadržaj knjige prevodili Enes Karić, Azra Mulović, Alem Koluh i Dženita Karić. Izdavanje ove knjige realizirano je zahvaljujući podršci Međunarodnog instituta za islamsku misao.

Knjiga, na što i sam naslov ukazuje, je podijeljena na tri poglavlja, gdje prvi dio obuhvata tekstove koji sa različitih aspekata nastoje definirati pojam “islamofobija”.

Drugi dio knjige kroz odabrane tekstove nastoji prikazati pojavu islamofobije na različitim meridijanima zemaljske kugle, sa akcentom na pojavu islamofobije u SAD-u i Evropi. Treći dio knjige donosi moguće odgovore na pojavu islamofobije u određenom društvu, te kako negativne posljedice islamofobije svesti na minimum.

Iako postoje mnoga sporenja oko termina i definiranja pojma islamofobije, postoji “određeni fenomen koji se može identificirati”, a onda se može raspravljati o tome kako ga preciznije nazvati i definisati, te dalje pratiti njegove manifestacije. Međutim, bitno je kazati kako ovu pojavu niko ozbiljan ne može negirati. Stoga je cilj ove knjige pružanje čitateljstvu naučne građe na kojoj se temelji naučna rasprava o fenomenu islamofobije u svijetu, te pokušaj da se odgovori na pitanje šta islamofobija jeste, a šta nije. Najzad, upravo ova zbirka tekstova može poslužiti kao osnova za ozbiljno i naučno razumijevanje fenomena islamofobije u bh. društvu.